FÄRDIGBYGGT, BESIKTIGAT OCH LEVERERAT DIREKT FRÅN FABRIK

Aqua Floating Group AB utvecklar, konstruerar och producerar villor för permanent boende på vatten, med mycket hög standard. Varje villa produceras med ett miljövänligt arbetssätt och med väl utvecklade processer i den egna fabriken i Västervik.

Våra flytande villor kan, till skillnad från villor på landbacken, byggas helt klara inomhus och sedan transporteras på vattnet. Våra villor byggs antingen på en flytande kassun eller på en ponton. Produktionen av våra flytande villor blir effektiv och säker med samma personal som står för produktion från ”ax till limpa”. Driftsättning och slutbesiktning sker innan villan lämnar fabriken. Något som är omöjligt att åstadkomma med ”vanliga villor”, då vårt svenska vägnät inte tillåter transport av färdiga hus.

VÅR FABRIK I VÄSTERVIK HAR ETT PERFEKT STRATEGISKT LÄGE

Västerviks läge vid Östersjön var viktigt när vi valde etablering för vår produktionsanläggning. Här finns också en lång tradition av såväl båt- som husproduktion samt närhet till duktiga hantverkare och leverantörer.

Produktionsanläggningen ligger på ön Lucerna, en dryg kilometer från Västerviks centrum. Läget erbjuder bra väg- och tågförbindelser utan restriktioner. Tomten består till 100 procent av berg, 5 hektar land och 3 hektar vatten. Strandremsan är 700 m och djupet i hamnbassängen är 3-7 m.

Läget i Västervik är sjönära även när det kommer till transporter

  • 160 distansminuter till Stockholm
  • 310 distansminuter till Helsingfors
  • 390 distansminuter till Örnsköldsvik
  • 170 distansminuter till Baltikum
  • 280 distansminuter till Köpenhamn
  • 400 distansminuter till Göteborg
  • 550 distansminuter till Oslo

ATT KUNNA BYGGA KOMPLETTA HUS INOMHUS BORGAR FÖR HÖGSTA KVALITÉ

Aqua Floating Group AB kan producera hela husvolymer – husstommar i upp till tre plan, och en boyta på över 200 kvm, med vikter upp emot 40 ton och därefter lyfta dessa med hjälp av traverser ombord på en ponton alternativt ner i en kassun.

När huset är fastsatt i flytkroppen sker en driftsättning d.v.s. man startar upp och kör i gång värmepumpen och golvvärmesystemet i huset. Genom detta kan hantverkarna arbeta i ett tempererat hus och färdigställa husen och dess funktioner på in- och utsidan. Allt detta sker inomhus i B-hallens hamnbassäng innan husen är färdiga för leverans. Vi kommer att kunna producera 12 hus parallellt, 6 st inomhus på land, och 6 st flytande i kassuner, alternativt med hjälp av en ponton. Efter det att husen är färdigbyggda och godkända av KA kontrollansvarig är det dags för transport. Genom detta tillvägagångssätt kan vi leverera ”nyckelfärdiga hus” direkt från fabrik till den slutgiltiga uppankrings- och utläggningsplatsen.

MILJÖFRÅGORNA HAR VARIT EN LEDSTJÄRNA ÄVEN NÄR VI TÄNKT PÅ TRANSPORTER OCH LOGISTIK

Eftersom Aqua Floating Group producerar egen betong, Casabona-profiler samt allt stål till trappor, räcken etc. – som används vid husproduktionen – så minimeras tunga transporter på vägnätet. Dessutom sker alla transporter av AquaVillor och Aquapirer till sjöss, ett transportsätt som ger stora miljövinster.

Aqua Floating Group är ägare av Submersiblepråmen Berta en ”mobil flytdocka” med en lyft och lastkapacitet på 1600 ton. Den kan lasta två stycken AquaVillor och en Aquapir vid samma transporttillfälle alternativt upp till 4-5 AquaVillor beroende på vikt och storlek och kan då förflyttas i farter upp till 6-10 knop, beroende på bogserbåtens styrka. Berta är byggd enligt DNV, De Norske Veritas, reglementet.

KONTAKTA OSS